Sokóle - Ośrodek Rekreacji KonnejSokóle - Ośrodek Rekreacji Konnej

 • O nas
 • Aktualności
 • Oferta
 • Sport i Rekreacja
 • Szkolenia EU
 • Hotel dla koni
 • Pokoje gościnne
 • Konie na sprzedaż
 • Ogiery
 • Galeria
 • Kontakt
 • Aktualności

  Zawody Jeżdzieckie w Skokach 3 czerwca 2017 START godz. 10:00

  2017-05-24

   

  PROPOZYCJE
  Zawody
  Regionalne i Towarzyskie

  w skokach przez przeszkody JKS Sokóle

                                                      3 czerwca 2017

   

   

   

   

  1.      Organizator: Jeździecki Klub Sportowy Sokóle

  2.      Termin zawodów: 3 czerwca 2017 - rozpoczęcie godz.10.00

  3.      Termin zgłoszeń: do 01.06.2017 (czwartek), do godziny 24:00. Po tej godzinie zostanie

               zamknięty panel zgłoszeniowy

   

                                    Zgłoszenia na https://zawodykonne.com/zawody/29/53,

                                    Tel: 503 030 444

  4. Miejsce zawodów Sokóle 44 , 05-304 Stanisławów

  5. Uczestnicy:  zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ oraz w konkursach „open” zawodnicy i 

       konie bez licencji (niezarejestrowani).


  6. Komisja Sędziowska: 

  Sędzia główny:

  Anetta Orlicka

  Sędzia WMZJ:

     Maks Maksymowicz                 

  Komisja sędziowska:

     Beata Podgórna

  Komisarz zawodów:

     Marek Guz

  Gospodarz toru:

  Łukasz Szustorowski

  Lekarz weterynarii:

  Magda Żółkiewicz

  Obsługa fotokomórki:

  Beata Podgórna

   

  Warunki techniczne: plac konkursowy piaszczysty  - 60x50 metrów

                                        rozprężalnia trawiasta              -50x40 metrów

   

   

  7. Biuro Zawodów – mg.gryz@wp.pl ; tel. 603 088 809

       Obsługa komputerowa, spikerka: Marek Guz

       Obsługa medyczna - ambulans z zespołem ratowniczym 

   

  8. Program zawodów – rozpoczęcie godzina 10.00


  Konkurs nr 1, pod patronem INTER- BROKER „Open”, dokładności, wys. 60 cm, (art.238.1.1),

  Konkurs nr 2  o nagrodę firmy PIAS- KAN „Open”, zwykły, wys. 80 cm (art.238.2.1),

  Konkurs nr 3, pod patronem  UNIQA Towarzystwo - Ubezpieczeń

                           „Open” klasa L, dwufazowy (dokładności, zwykły), wys. 100 cm (art.274.5.2)

  Konkurs nr 4,  o nagrodę firmy Medyczno- Diagnostycznej  CENTRUM

                            klasa  P, zwykły, wys. 110 cm (art.238.2.1),

  Konkurs nr 5, o Puchar Wójta Gminy Stanisławów Adama Sulewskiego

                            klasa N, zwykły z rozgrywką, wys. 120 cm (art. 238.2.2)

   

   

  Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w niedzielę na stronach https://zawodykonne.com/zawody/29/53, www.adkonie.pl, www.swiatkoni,

   

  Wyniki on-line publikowane będą na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/53,

   

  9, Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

      dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są  

       zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację

       sportową jak konkursy ZR.

       Osoby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne 

       badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców      

       lub opiekunów prawnych.

  10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy z  

        aktualnymi szczepieniami.

  11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017:

      - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia

        (art. 4 pkt. 2 Tabela),

      - w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest

        dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym

        konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas

        przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).

   

  12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia

        dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

   

   13. Opłaty:

   

          Wpisowe: 100 PLN/koń.

   

          Konkurs 1,2 - 0 PLN 

          Konkurs 3 – 10 PLN

          Konkurs 4 – 20 PLN
          Konkurs 5 – 30 PLN

        

        - Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ oraz w    

           innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

           Pozostałe zmiany – opłata manipulacyjna 20 PLN.

        - Zgłoszenia po terminie-opłata dodatkowa 50 PLN

        - istnieje możliwość wynajęcia boksów w cenie 50zł ( ilość ograniczona i decyduje kolejność                 zgłoszeń)   

   

  14. Nagrody:

   

          W konkursie nr 1, 2  - puchary, flots,nagrody rzeczowe

          W konkursach nr 3,4,5, - puchary, flots i nagrody rzeczowe i pieniężne

   

  Nagrody finansowe gwarantowane:

  L  miejsce     I -500zł, II-300zł, III- 200zł , IV- 100zł

  P  miejsce     I - 600zł , II -400zł, III- 300zł

  N  miejsce     I - 700zł, II -500zł , III- 400zł

   

  Trwają rozmowy ze sponsorami. Pula nagród będzie publikowana na bieżąco na https://web.facebook.com/Organizacja-i-prowadzenie-zawod%C3%B3w-skokowych-1468409006735337;

   

  15. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering, napoje., WC, ujęcie wody, parking 

        dla samochodów osobowych.      Organizator zapewnia parking dla koniowozów

  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie      zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.
  18. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.

   

   

   KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

  I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

   

  II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

  III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.

  IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

  V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.